כתיבת קורות חיים

שירות כתיבה ושדרוג של קורות חיים מורכב משני שלבים: 

  • מפגש פרונטאלי ראשוני - במפגש זה נשוחח על הניסיון הרלוונטי בתחום, נעמיק בחוזקות ונבליט את היתרונות בפרופיל התעסוקתי שלך. נאתר יחד יכולות ומיומנויות רלוונטיות שייבאו לידי ביטוי בקורות החיים.
  • בשלב השני - כתיבה ושדרוג של מסמך קורות חיים המבוסס על הרקע שלך בעולם התעסוקה, העבר ההשכלתי וחיבור לעולמות התוכן (או המשרה הרלוונטית).

(שירות כתיבת קורות החיים לא כולל הפנייתם למשרות/גופי תעסוקה/ארגונים מגייסים)